legally-entrepreuner-andreea-luca-2

Deseori, antreprenorii aflați la început de drum, entuziasmați de ideea care i-a propulsat în afaceri, omit anumite etape în dezvoltarea afacerii lor, pe care, dacă ar avea experiența celor mai vechi în breaslă, le-ar prioritiza.

Vorbim de principiu despre nevoia, de multe ori neglijată, sau tratată fără importanța necesară, de a avea opinia unui specialist în chestiuni legate de consultanță juridică, pe marginea unor contracte sau tranzacții, sau chiar în ceea ce privește strategia generală a afacerii. Antreprenorul debutant se poate lovi de probleme de înțelegere și asimilare a normelor legale aplicabile în domeniul său, de la chestiuni legate de protecția proprietății intelectuale  (drepturi de autor și alte drepturi conexe) până la aspecte de ordin fiscal, mai cu seamă având în vedere hățișul legislativ actual, pentru parcurgerea căruia este nevoie de ghidare și asistență permanentă.

S-a întâmplat ca nu de puține ori, lipsa ochiului unui specialist, să conducă la existența în contractele semnate de beneficiari sau chiar de către prestatori, a unor clauze profund dezavantajoase pentru aceștia, care fie duceau la lipsa unei sancțiuni concrete pentru partea care nu-și executa obligația asumată, fie la imposibilitatea punerii în aplicare a sancțiunii prevăzute, în principal datorate lipsei de experiență a părților ce au redactat contractul respectiv, dar mai cu seamă din cauza necunoașterii sau neanticipării efectelor unor astfel de clauze păguboase.

Astfel, principalul dezavantaj al antreprenorului debutant, acela al lipsei de experiență, poate fi complinit prin cooptarea unui specialist în echipa sa, avocat sau jurist, care să vină în sprijinul activității sale, în principal prin revizuirea tuturor contractelor existente, sau redactarea unora noi menite să elimine asumarea unor riscuri inutile, deoarece abordarea de tipul – împrumutarea contractelor model de pe internet – cel puțin în lumina noilor reglementări legislative, nu apare ca fiind una responsabilă.

Cu toate că ar putea suna clișeic, un aspect important pe care-l ignoră mulți tineri antreprenori, este eficiența de a preveni decât de a vindeca, iar un profesionist, fie el jurist sau avocat, va putea preîntâmpina apariția unor efecte dezavantajoase pentru clientul său, întrucât va împrumuta din experiența pe care a acumulat-o odată cu asistarea altor clienți, ce s-au aflat în situațiile delicate pe care antreprenorul debutant dorește să le evite.

Apelarea la un specialist pentru revizuirea contractelor, anterior încheierii acestora, deși ar părea la prima vedere o cheltuială inutilă, în realitate reprezintă o necesitate ce va putea scuti antreprenorul în viitor de procese lungi și costisitoare, fiind așadar o chestiune aproape vitală pentru protejarea tutror investițiilor materiale și umane ale afacerii respective și, în definitiv, o economie responsabilă.

Cu alte cuvinte, pentru ca tânărul antreprenorul să se concentreze în principal pe modalitățile de punere în practică a ideilor sale și, să se îngrijoreze mai puțin pe aspecte legate de cum să-și responsabilizeze din punct de vedere legal partenerii, sau să îndrepte efectele neseriozității acestora, este important să inițieze o colaborare strânsă cu un avocat/jurist anterior apariției acestor probleme, şi nu doar ulterior, pentru resuscitarea afacerii sale, ajunsă în impas.

O altă nevoie identificată de majoritatea antreprenorilor cu experiență la care trebuie să se raporteze și debutanții, mai cu seamă în contextul legislativ fiscal actual, o reprezintă colaborarea dintre departamentul juridic și cel financiar-contabil, care ar trebui să îmbrace forma relației simbiotice clasice dintre departamentul vânzări și cel de marketing, iar dacă în cazul multora dintre afacerile debutante nu putem vorbi de departamente, subliniem importanța idenitificării unor parteneri externi care să acopere această necesiate.

În măsura în care o afacere aflată la început a beneficat de asistență și consultanță juridică specializată pe parcursul etapei de consolidare a relațiilor contractuale, ulterior, chiar și în ipoteza unui litigiu, clauzele negociate inserate în contractele aflate în dispută, sunt menite să protejeze clientul, facilitând obținerea unui rezultat favorabil în instanță.

Text de avocat Andreea Luca

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *